Tootele pretensioonide esitamise tingimused

 

 1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
 3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
 5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
 6. Kuresaar Design ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
  • normaalsest kulumisest;
  • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest
 7. Kuresaar Design tugineb vastutuse kindlaks määramisel volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid parandus on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline parandus. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega toode kuulub ka edaspidi parandamisele üksnes tasulises korras.
 8. Tootele teostatud kontrolli eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Kuresaar Design ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning toote parandus ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui tootel ei tuvastata ekspertiisi(diagnostika) tulemusel puudust ning toode vastab Kuresaar Design kirjeldustele.
 9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
 10. Kui tarbija ei nõustu Kuresaar Design`i seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
  • tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
  • puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel;
  • Kuresaar Design on puuduse eest vastutav.
 11. Kui Kuresaar Design on andnud tootele müügigarantii, siis tagab Kuresaar Design puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
 12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Kuresaar Design`i kauplusesse ostudokumendil toodud aadressil või helistage meie klienditeeninduse numbrile 56621002 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.
 13. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.